הסכם הורות משותפת

אשר נחתם בתל אביב ביום [field id="date"]

בין:

[field id="m_name"], ת.ז. [field id="m_s_number"]
מרח': [field id="m_address"]
טל': [field id="m_phone"]
דוא"ל: [field id="m_email"]

(להלן: "האם")

מצד אחד

לבין:

[field id="f_name"], ת.ז. [field id="f_s_number"]

מרח': [field id="f_address"]
טל': [field id="f_phone"]
דוא"ל: [field id="f_email"]

(להלן: "האב")

מצד שני